MODULI

ZA IZNAJMLJIVANJE

01

MODUL BR. 1 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama: cca 1.950 m²

I sprat / površina administrativnog prostora: cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 4.700
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.520

Broj pretovarnih rampi: 3

Broj rampi za ulazak dostavnog vozila u objekat: 1

02

MODUL BR. 2 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama: cca 1.950 m²

I sprat / površina administrativnog prostora: cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 4.700
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.500

Broj pretovarnih rampi: 3

Broj rampi za ulazak dostavnog vozila u objekat: 1

03

MODUL BR. 3 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama: cca 1.950 m²

I sprat / površina administrativnog prostora: cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 4.700
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.500

Broj pretovarnih rampi: 3

Broj rampi za ulazak dostavnog vozila u objekat: 1

04

MODUL BR. 4 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama: cca 2.050 m²

I sprat / površina administrativnog prostora: cca 350 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 4.800
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.600

Broj pretovarnih rampi: 3

Broj rampi za ulazak dostavnog vozila u objekat: 1

05

MODUL BR. 5 / Prizemlje administrativnog dela objekta

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina administrativnog prostora sa servisnim prostorijama: cca 400 m²

06

MODUL BR. 6 / I sprat administrativnog dela objekta

VIŠE O MODULU

I sprat / površina administrativnog prostora sa servisnim prostorijama: cca 400 m²

07

MODUL BR. 7 / II sprat administrativnog dela objekta

VIŠE O MODULU

II sprat / površina administrativnog prostora sa servisnim prostorijama: cca 400 m²

MODULI

ZA IZNAJMLJIVANJE

01

MODUL BR. 1 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 2.800
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 1.800

Broj pretovarnih rampi 2

02

MODUL BR. 2 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2200 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.600
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 4.300

Broj pretovarnih rampi 3

03

MODUL BR. 3 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1900 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.000
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.800

Broj pretovarnih rampi 4

04

MODUL BR. 4 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1900 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.000
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.800

Broj pretovarnih rampi 4

05

MODUL BR. 5 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1900 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.000
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.800

Broj pretovarnih rampi 4

06

MODUL BR. 6 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1900 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.000
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.800

Broj pretovarnih rampi 5

07

MODUL BR. 7 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1900 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.000
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.800

Broj pretovarnih rampi 5

08

MODUL BR. 8 / P+2

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 500 m² (+ 500 m² na spratu 2)

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 3.300
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 3.000

Broj pretovarnih rampi 5

09

MODUL BR. 9 / P+2

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1300 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 500 m² (+500 m² na spratu 2)

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 2.400
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 2.100

Broj pretovarnih rampi 2

MODULI

ZA IZNAJMLJIVANJE 

01

MODUL BR. 1 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1200 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 200 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 3.000
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 2.100

Broj pretovarnih rampi 3

02

MODUL BR. 2 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.800
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 4.400

Broj pretovarnih rampi 3

03

MODUL BR. 3 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.800
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 4.400

Broj pretovarnih rampi 5

04

MODUL BR. 4 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.700
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 4.300

Broj pretovarnih rampi 5

05

MODUL BR. 5 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.700
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 4.300

Broj pretovarnih rampi 5

06

MODUL BR. 6 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.700
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 4.300

Broj pretovarnih rampi 5

07

MODUL BR. 7 / P+1

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2000 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 300 m²

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 5.700
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 4.300

Broj pretovarnih rampi 5

08

MODUL BR. 8 / P+2

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 2200 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 800 m² (+600 m² na spratu 2)

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 3.400
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 2.900

Broj pretovarnih rampi 5

09

MODUL BR. 9 / P+2

VIŠE O MODULU

Prizemlje / površina skladišnog prostora sa servisnim prostorijama cca 1400 m²

Sprat / površina administrativnog prostora cca 400 m² (+400 m² na spratu 2)

Maksimalan broj paletnih mesta:

– Skladištenje sa uskim hodnicima: 2.800
– Skladištenje sa širokim hodnicima: 2.100

Broj pretovarnih rampi 2