, 2, 3 su dizajnirani kao višenamenska skladišta najsavremenijeg standarda sa mogućnošću regalnog i podnog skladištenja robe.
Površina magacinskog prostora objekta KLP 1 u prizemlju veličine JE 17 000 m2 uz 4000 m2 pratećeg kancelarijskog prostora unutar volumena objekta iznad zone utovarno-istovarnih kamionskih i kombi rampi.
Projektovano je fleksibilno rešenje koje obezbeđuje prostor deljiv na 10 modula koji se može iznajmiti većem broju zakupaca.
Objekat KLP 2 je površine 7000m2, dok je objekat KLP 3 ukupne površine 10350m2, od toga je 7900m2 magacinskog prostora, 2450m2 poslovnog prostora.
Objekat KLP 3 deljiv je na 7 modula.

01

Konstrukcija

Konstrukcija je od čeličnih stubova i čeličnih rešetkastih nosača. Svetla visina objekta je 11,5 m i može se koristiti za skladištenje do 7 paleta po visini. Raster stubova 25m x 17,25m omogućava udaljenost između paletnih regala 3,2m i 1,8m.

02

Koncept

Prostor je dizajniran tako da je deljiv  i do 10 modula od 1000 m² do 2000 m² nezavisnih skladišta. Takođe, projektovano je 38 kamionskih i kombi rampi za utovar i istovar.

03

Dizajn

Karakteristika njegovog arhitektonskog dizajna je dinamična i jednostavna forma koja naglašava i simbolizuje brzinu modernog života i brz način funkcionisanja logističkog centra, koje se lako može prilagoditi različitim željama budućih zakupaca.

Projekat je građen prema FM GLOBAL standardima protivpožarne zaštite i LEED standardu.